PNDR Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri"


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri"

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului (versiunea mai 2011)

- Cererea de finantare

- GHIDUL SOLICITANTULUI si ANEXE pentru Masura 112 (versiunea 3, iulie 2010)

Obiective generale:

- Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca;
- Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura.

Obiectivele specifice al masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.

Solicitanti eligibili pot fi:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE1;
- este situata pe teritoriul tarii; -
este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:
- Persoana fizica
- Persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:
- individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
- ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
- Asociat si administrator unic al unei Societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

IMPORTANT ! Persoanele fizice vor fi acceptate ca potentiali beneficiari daca se angajeaza sa se autorizeze ca persoane fizice autorizate in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea Cererii de Finantare. Angajamentul se ataseaza Cererii de Finantare si va preciza ca in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii, solicitantul va prezenta certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului. In caz de neprezentare in termen a acestor documente contractul de finantare nu se va incheia.

Alocarea financiara

Contributia publica aferenta Masurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care: 20% - contributia Guvernului Romaniei; 80% - contributia Uniunii Europene.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.