PNDR Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii

CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Anexe

- Ghidul Solicitantului - februarie 2010

Obiectivele programului

Masura 125 se incadreaza in Axa I - "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii" si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Prezentul ghid cuprinde conditiile in care se acorda finantare pentru:

- modernizarea/ retehnologizarea infrastructurii de irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare,
- constructia si/ sau modernizarea drumurilor de exploatare agricola,
- constructia si/ sau modernizarea drumurilor forestiere.

Investitiile pentru infrastructura de prevenire si protectie impotriva inundatiilor, inclusiv cele de corectare a torentilor in fondul funciar agricol si forestier, se vor prezenta ca submasura distincta, intr-un ghid separat.

OSubmasura 125 a1 "Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare"

Obiective specifice

Cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna valorificare a produselor rezultate;
Diminuarea riscului si incertitudinii in agricultura prin reducerea incidentei fenomenelor naturale (seceta, eroziunea solului etc.);
Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.

Obiective operationale

Modernizarea si/ sau retehnologizarea sistemelor de irigatii si a altor lucrari de imbunatatiri funciare (drenaje, desecari etc.).

Submasura 125 a2 "Infrastructura agricola de acces"

Obiective specifice

Cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu input-uri si o mai buna valorificare a produselor rezultate;
Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.

Obiective operationale

Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces si drumurile agricole de exploatatie situate in fondul funciar agricol.

Submasura 125 b Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii"

Obiective specifice

Dezvoltarea infrastructurii padurii in vederea asigurarii competitivitatii sectorului forestier;

Obiective operationale

Construirea sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, cai ferate forestiere si funiculare).

Solicitanti eligibili:

Submasura 125 a1:

- Organizatii/ federatii de utilitate publica ale proprietarilor/ detinatorilor de terenuri agricole constituite in conformitate cu legislatia in vigoare.

Submasura 125 a2:

- unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole, prin reprezentantii lor legali;
- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de terenuri agricole sau de infrastructura de acces la exploatatiile agricole.

Submasura 125 b:

- proprietari/ detinatori (cu drept de administrare) privati de padure, persoane fizice si juridice;
- asociatii de proprietari/ detinatori privati de padure;
- unitati administrativ-teritoriale detinatoare de padure;
- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) ale unitatilor administrativ teritoriale detinatoare de padure;
- Administratorul fondului forestier de stat - Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA, prin unitatile si filialele din structura sa.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile (lista indicativa)

Fondurile nerambursabile, pe Masura 125, vor fi acordate solicitantilor eligibili conform urmatoarei liste indicative a investitiilor eligibile:

Submasura 125 a1
A. Sisteme de irigatii - modernizare si/ sau retehnologizare, inclusiv lucrari pentru statiile de pompare, de contorizare;
B. Alte lucrari de imbunatatiri funciare care sa asigure functionarea optima a sistemelor de irigatii - modernizare si /sau retehnologizare;

Submasura 125 a2
Infrastructura rutiera agricola - construirea si/ sau modernizarea drumurilor de acces, poduri si podete, drumurilor agricole de exploatatie;

Submasura 125 b
A. Infrastructura rutiera forestiera - construirea sau modernizarea drumurilor forestiere, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare – consolidare, lucrari de siguranta circulatiei (parapeti), semnalizare si avertizare.

IMPORTANT! Nu sunt eligibile drumurile publice (indiferent de clasificare) sau drumuri de exploatare agricola introduse in fond forestier ca drumuri forestiere dupa data de 1 martie 2008.

B. Infrastructura feroviara forestiera - construirea sau modernizarea terasamentelor si calea de rulare, inclusiv poduri si podete, lucrari de aparare - consolidare, tunele, lucrari
de semnalizare si avertizare.
C. Instalatii de transport pe cablu (funiculare)

Alocarea financiara

Alocarea financiara a masurii pentru perioada 2007-2013 este de:

Cost total: 604.058.520 Euro
Cost public: 483.246.816 Euro din care suma de 7.169.427 Euro cheltuiala publica (5.735.542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica (PERE) pentru proiecte ce vizeaza noile provocari, din care:

- contributia Guvernului Romaniei de la bugetul de stat - 20%
- contributia Uniunii Europene - 80%.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.