PNDR Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

ANEXE

Obiectivele programului

Obiectivele specifice ale masurii se refera la:
- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi-subzistenta sa devina viabile economic;
- Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse.

Solicitanti eligibili pot fi:

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE;
- este situata pe teritoriul tarii;
- este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol;
- comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta.

Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008:

- individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
- ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
- ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Conditii pentru acordarea sprijinului:

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani.

Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%;

si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE.

O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte", in raport cu proiectul.

Alocarea financiara

Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476.077.390 Euro, din care:

20% - contributia Guvernului Romaniei;
80% - contributia Uniunii Europene.

Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi-subzistenta. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.