PNDR Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori

Documente utile:

GHIDUL SOLICITANTULUI SI ANEXE

Obiectivele programului

Masura 142 se incadreaza in Axa I - "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier" si are ca obiectiv general cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor.

Obiectivul specific al masurii este incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de produse de calitate care indeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de productie unitare si sprijinirea accesului la piata a propriilor membri.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

Descrierea procedurii oficiale pentru recunoasterea grupurilor inclusiv criteriile de recunoastere

Conform legislatiei nationale in vigoare, grupurile de producatori sunt recunoscute de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care este responsabil pentru:

a) analiza si decizia privind recunoasterea grupului de producatori;
b) verificarea periodica a conditiilor de recunoastere;
c) emiterea si inregistrarea avizului de recunoastere al grupului de producatori intr-un registru special, infiintat in acest scop;
d) retragerea Avizului de recunoastere acordat grupului de producatori, in situatia in care acesta a fost obtinut prin prezentarea de date neconforme realitatii, precum si atunci cand obligatiile fata de membrii grupurilor de producatori, cuprinse in actul constitutiv, nu mai sunt respectate.

IMPORTANT ! Legislatia nationala in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 338/2005 si Ordinul MADR nr. 171 din 13 martie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) prevede in principal, urmatoarele criterii de recunoastere ale grupului de producatori:

1. Sa fie persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor obiective:
a) planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate si cantitate;
b) promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii sai;
c) reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producator;
d) promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii.

2. Alte conditii de recunoastere se refera la:

a) grupul de producatori este format din cel putin 5 membri;
b) sa comercializeze cel putin 75% din productia proprie obtinuta prin intermediul grupului de producatori;
c) dovedeste prin evidenta contabila, ca are inregistrata o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicita recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent in lei;
d) detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;
e) membrii grupului de producatori au obligatia de a plati contributiile financiare prevazute in actul constitutiv pentru infiintarea si functionarea grupului de producatori.

3. Sa aiba prevazute in actul constitutiv sau in statut obligatiile membrilor si ale grupului de producatori.

4. Sa dispuna de organe de conducere si mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producatori.

Solicitantii pot fi:

In cadrul Masurii 142 se acorda sprijin pentru grupurile de producatori recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare, care activeaza in urmatoarele sectoare:

1. Sectorul agricol:
culturi de camp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi radacinoase camp);
- horticultura ( flori, plante ornamentale);
- viticultura (vita de vie pentru vin);
- cresterea animalelor pentru lapte;
- cresterea animalelor (excluzand laptele);
- granivore (porci si pasari);
- mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).

2.Sectorul forestier:
- produse lemnoase;
- produse nelemnoase.

Pentru obtinerea avizului de recunoastere, grupul de producatori trebuie sa se adreseze Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a judetului, unde acesta isi desfasoara activitatea.

Conditiile de recunoastere a grupurilor de producatori vor putea fi revizuite intr-o perioada de 2 ani de la lansarea programului.

Alocare financiara :

Contributia publica aferenta Masurii 142, este de 138.855.905 Euro din care:
- 20% - contributia Guvernului Romaniei;
- 80% - contributia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil si este de 138.855.905 Euro.

Fondurile disponibile pentru Masura 142 "Infiintarea grupurilor de producatori" sunt de 6.942.795 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 142 este de: 100.000 Euro/Anul I, 100.000 Euro/An II, 80.000 Euro/An III, 60.000 Euro/An IV, 50.000 Euro/An V.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.