PNDR Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private


CALENDARUL LANSARILOR APDRP pe anul 2012

PNDR Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private

Obiectivele programului

Masura 431 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin:

a) Constructie institutionala la nivel local;
b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sustinerea activitatii Grupurilor de Actiune Locala;
c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala in vederea elaborarii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala;
d) Animarea teritoriului.

Masura 431 este impartita in 2 sub-masuri (prima disponibila inaintea selectiei GAL-urilor si cea de-a doua dupa selectia GAL-urilor), respectiv:

- Sub-masura 431.1 sprijina constructia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locala si pregatirea planului de dezvoltare locala in vederea participarii la selectie a Grupurilor de Actiune Locala (GAL);

- Sub-masura 431.2 ofera sprijin Grupurilor de Actiune Locala pentru: cheltuieli de functionare, animare si dobandirea de competente.

Tipul solicitantului eligibili:

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub-masura 431.1 - "Constructie parteneriate public private" - Faza 3 - "Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia Grupurilor de Actiune Locala (GAL)".

Potentialele Grupuri de Actiune Locala (GAL) pot fi:

Varianta 1 - Nu sunt constituite parteneriatele public - private

- In aceasta situatie poate depune proiect un reprezentant al potentialelor parteneriate locale public-private (parteneriatele se pot constitui din organisme cu personalitate juridica din sectorul public, privat si civil)

Varianta 2 - Sunt deja constituite parteneriatele public - private - In aceasta situatie poate depune proiect parteneriatul local public-privat, constituit conform. O.G. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitati eligibile:

In vederea elaborarii Planului de Dezvoltare Locala, beneficiarii pot realiza urmatoarele tipuri de activitati eligibile:

- Actiuni de promovare, informare, comunicare in teritoriul reprezentat de parteneriatul respectiv (elaborarea brosuri, pliante1, organizare intalniri, seminarii, etc.);
- Expertiza externa / interna pentru elaborarea studiilor, analizelor, strategiilor de dezvoltare locala;
- Activitati de cooperare (intalniri cu potentialii parteneri, participarea la evenimente internationale si nationale pentru a stabili legaturi si contacte in vederea colaborarilor viitoare etc.).
Aceste activitati vor permite beneficiarului sa cunoasca experienta unui GAL din alta tara in ceea ce priveste crearea de parteneriate si elaborarea de strategii de dezvoltare si sa initieze primele schimburi de experienta cu alte teritorii.

Activitatile din cadrul proiectului pot fi realizate direct de catre beneficiar sau pot fi externalizate catre terti prin procedura de licitatie, aferenta pragului valoric al serviciului solicitat.

Modul de finantare al proiectelor:

Masura va beneficia de o alocare financiara pana la sfarsitul anului 2009, in valoare de 9.803.744 Euro.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.