European Projects este un website ce se adreseaza exclusiv intreprinderilor private.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutati va recomandam sa ne urmariti pe pagina de Facebook European Projects.


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunta publicarea pentru consultare publica a urmatoarelor Ghiduri ale solicitantilor, in cadrul Programului Operational Competitivitate (2014-2020) - Axa prioritara 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor:

Ghidul solicitantului - Clustere de inovare (Actiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD).
- Perioada de consultare: 30 octombrie - 20 noiembrie 2014 -

Ghidul solicitantului - Intreprinderi nou infiintate inovatoare (Actiunea 1.2.1 - Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI)
- Perioada de consultare: 30 octombrie - 15 noiembrie 2014 -

NOTA: Ghidurile se vor actualiza cu datele privind aprobarea reglementarilor nationale, in curs de finalizare (marcate cu galben in ghid).


Programe de finantare pentru perioada 2014-2020:

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETIVITATE 2014-2020 (conform documentelor de programare POC - draft iulie 2014)Finantare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare

LINIA DE FINANTARE POC 1.1.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere.
- BENEFICIARI:
- Spin-off - firme care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii de cercetare de drept public.
- Firme Start-up
- Intreprinderi mici, mijlocii si mari cu sau fara activitate de cercetare-dezvoltare mentionat in statut
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Proiecte tehnologice inovative prin care se va realiza o inovare de produs, (atat pentru bunuri cat si pentru servicii), o inovare de produs si de proces sau doar o inovare de proces, bazata pe exploatarea si utilizarea cunostintelor stiintifice si tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industriala, .
- Cheltuieli de personal, care includ cheltuieli salariale (salarii, contributii sociale angajator, indemnizatii) si cheltuieli de deplasare (diurna, cazare, transport persoane) .
- Proiecte pentru angajarea/detasarea temporara de personal cu inalta calificare pentru a intari capacitatea de cercetare si inovare a intreprinderilor.
- Utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie.
- Cheltuieli pentru procurarea de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului
- Echipamente IT, tehnica de calcul, inclusiv software aferent.
- Plata utilitatilor - energia electrica, apa, canalizare, salubritate, energie termica, gaze naturale.

Finantare pentru constructie sau modernizare laboratoare de cercetare-dezvoltare

LINIA DE FINANTARE POC 1.2.1 Mari structuri de cercetare-dezvoltare.
- BENEFICIARI:
- Intreprinderi cu activitate de cercetare-dezvoltare mentionat in statut
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Achizitie de active corporale (cladiri/spatii, aparatura, instrumente, echipamente pentru cercetare) si active necorporale (aplicatii informatice, licente) pentru cercetare-dezvoltare, precum si instalarea si punerea in functiune a echipamentelor .
- Modernizare/extindere/constructie de cladiri/spatii de cercetare-dezvoltare .
- Inchiriere de cladiri/spatii pentru cercetare-dezvoltare.
- Management de proiect, inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul.
- Activitati de animare de cluster acolo unde infrastructura face parte dintr-un cluster inovativ, pol de competivitate sau zona tehnologica.Atragerea cercetatorilor din strainatate

LINIA DE FINANTARE POC 1.2.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de cercetare-dezvoltare.
- BENEFICIARI:
- Intreprinderi mici, mijlocii si mari cu activitate de cercetare-dezvoltare mentionata in statut.
- CHELTUIELI FINANTATE:
- Activitati de cercetare industriala .
- Activitati pentru atragerea de specialisti din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta .
- Activitati de dezvoltare experimentala.


ANUNTURI SPONSORIZATE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.