European Projects este un website ce se adreseaza exclusiv intreprinderilor private.
Pentru a fi la curent cu ultimele noutati va recomandam sa ne urmariti pe pagina de Facebook European Projects.
OCTOMBRIE 2014! Linie deschisa pe perioada limitata!!

I.2. Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" - proiecte de investitii pentru intreprinderiI.3. Alocarea financiara totala aferenta cererii de propuneri de proiecte

Alocarea financiara totala pentru acesta cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane Lei. Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM si 1/3 pentru intreprinderi mari.


II.1. Criterii de eligibilitate pentru solicitanti

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mici, mijlocii si mari, inregistrati legal in Romania in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si care isi desfasoara activitatea in Romania.


II.2.1. Tipuri de proiecte

In cadrul acestui apel se finanteaza urmatoarele tipuri de proiecte:
- Extinderea unei linii de productie existente pentru cresterea capacitatii de productie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale,
- Diversificarea productiei, prin realizarea de noi produse prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale
- Modernizarea instalatiilor in scopul cresterii eficientei si randamentului prin dotari cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizari necorporale.
- Demararea unei noi unitati sau diversificarea activitatii unei unitati, cu conditia ca noua activitate sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata anterior in unitatea respectiva;
- Achizitionarea de active apartinand unei unitati care a fost inchisa sau care ar fi fost inchisa daca nu ar fi fost cumparata si care este achizitionata de un investitor care nu are legatura cu vanzatorul, cu conditia ca noua activitate ce urmeaza a fi desfasurata utilizand activele dobandite sa nu fie identica sau similara cu activitatea desfasurata in unitatea respectiva inainte de achizitie;
- Constructii/achizitii constructii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalatiilor achizitionate in cadrul proiectelor.


II.2.2. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru proiect

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata pentru un proiect este de:
a) 4,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru intreprinderi mari pentru investitii
b) 1,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru IMM pentru investitii
c) Maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent in lei) pe proiect pentru consultanta in favoarea IMM-urilor

Rata maxima a finantarii nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depasi:
- pentru intreprinderi mari
a) 15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunea Bucuresti;
b) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunile Ilfov si Vest
c) 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

- pentru Intreprinderi mijlocii
a) 25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunea Bucuresti;
b) 45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunile Ilfov si Vest
c) 60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

- pentru Intreprinderi mici
a) 35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunea Bucuresti;
b) 55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in regiunile Ilfov si Vest
c) 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza in celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est si Centru).

Pentru mai multe informatii privind eligibilitatea va rugam sa completati formularul urmator:

ANUNTURI SPONSORIZATE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.