POS DCA - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011

POS DCA - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul major de interventie 1- Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Operatiunea "Strategii de dezvoltare locala" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice Nu a fost lansat.

Domeniul major de interventie 3 - Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Operatiunea "Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea "Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc." Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea: "Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Domeniul major de interventie 1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor

Operatiunea "Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Operatiunea "Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea "Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS" Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.