Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011

POSDRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
AXA PRIORITARA 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere"

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii"

Burse doctorale - 2010.

Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 - Tranzitia de la scoala la viata activa

Tranzitia de la scoala la viata activa.

Axa prioritara 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare" Domeniu major de interventie 4.2. "Formarea personalului propriu al SPO

Nr. 113 "Profesionisti in piata muncii".

Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Centru".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Vest".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud-Vest".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord-Vest".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud Muntenia".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Nord-Est".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud-Est".

"Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Bucuresti-Ilfov" .

Domeniu major de interventie 2 - "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca"

Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.