POSDRU - "Burse doctorale". Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011

POSDRU - "Burse doctorale"

Documente utile:

Ghidul Solicitantului

- Conditii Specifice

- Anexe

Obiectivele programului

Imbunatatirea participarii, cresterea atractivitatii si motivatiei pentru cariera in cercetare prin sprijinirea doctoranzilor si imbunatatirea mobilitatii acestora pe durata ciclului doctoral.

Operatiuni orientative:

- Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori in vederea participarii la programe doctorale si la activitati de cercetare post-doctorala, inclusiv prin dezvoltarea cooperarii transnationale si mobilitatii.

Grup tinta eligibil:

In cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte de strategice, grupul tinta eligibil cuprinde urmatoarele categorii:

- Doctoranzi, cu frecventa, inmatriculati la doctorat pe locuri finantate de la bugetul de stat fara bursa in anul I de studii universitare de doctorat 2010/2011, sau in cadrul Universitatilor private, in domeniile de studii universitare de doctorat eligibile in cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte.

Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor:

- Universitati publice si private acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru organizarea programelor doctorale – conform Anexei 1.
- Academia Romana si structurile/institutele din subordinea sau coordonarea sa.

Activitati eligibile:

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:
- Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi, pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, inclusiv mobilitati interne si transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
- Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarii; - Dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale;
- Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate, inclusiv parteneriate si retele virtuale, destinate imbunatatirii programelor doctorale, inclusiv pentru imbunatatirea participarii la astfel de programe si elaborarea de proceduri specifice de colaborare, transfer de informatii, crearea si utilizarea de baze de date, definirea activitatilor comune, extinderea retelelor etc.;
- Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor, precum si a mobilitatilor interne si transnationale, intrasectoriale/intersectoriale;
- Crearea si dezvoltarea de retele, parteneriate si cooperare intre universitati, intreprinderi, centre de cercetare la nivel regional, national si european, in vederea sprijinirii activitatilor de cercetare a doctoranzilor in cadrul ciclului de studii universitare de doctorat;
- Introducerea de sesiuni specifice care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului pentru grupurile tinta;
- Schimburi si abordare integrata a bunelor practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinte; - Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetarii in programele de pregatire pentru grupurile tinta in situatia in care acestea nu sunt asigurate din finantarea de baza;
- Activitati inovatoare, interregionale si transnationale, cu precadere destinate sustinerii caracterului interdisciplinar in programele de formare/cercetare doctorale (inclusiv generare de curriculum emergent).

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:
- Minim 2.132.700,00 lei (Echivalentul in lei a 500.000 euro) si
- Maximum 21.327.000,00 lei (Echivalentul in lei a 5.000.000 euro).

Termene limita:

Completarea si transmiterea cererilor de finantare se realizeaza exclusiv electronic, prin intermediul aplicatiei Actionweb aflata pe pagina de internet a AMPOSDRU, respectiv www.fseromania.ro:
- Pana la data de 30.09.2010 ora 16.00.
- Anexele in format hartie vor fi transmise la sediul sus mentionat al OIPOSDRU MECTS, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data transmiterii electronice a cererii de finantare.

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.