POSDRU - "Profesionisti in piata muncii". Ghidul complet al fondurilor europene in anul 2011

POSDRU - "Profesionisti in piata muncii"

Documente utile:

Ghidul Solicitantului - conditii specifice

Obiectivul general al acestei axe prioritare este cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de Serviciul Public de Ocupare (ANOFM).

Principalul obiectiv operational al acestui DMI este:

- Cresterea nivelului de competente profesionale ale personalului propriu SPO.
Proiectele pentru care se solicita finantare in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa urmareasca urmatoarele operatiuni orientative:
- Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului SPO, inclusiv modele de programe de formare;
- Formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistenta, inclusiv a serviciilor pentru persoane cu nevoi speciale (populatia roma, persoanele cu dizabilitati, tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul de stat pentru protectia copilului, alte categorii de persoane aflate in situatie de risc);
- Formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordari integratoare privind egalitatea de gen si nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile;
- Formarea pentru utilizarea intensiva a tehnologiilor moderne de informare si comunicare;
- Formare si actiuni inovatoare si transnationale pentru sprijinirea noilor forme de organizare si management;
- Dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor si prognozelor pe piata muncii, planificarilor, activitatilor cu grupurile speciale etc.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);
2. Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:

- Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
- Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor,
- Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.

Activitati eligibile

An cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:

1. Imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului SPO, in special prin activitati de diagnosticare a necesarului de pregatire, dezvoltarea si implementarea planurilor si programelor de formare profesionala;
2. Realizarea studiilor si analizelor pentru colectarea informatiilor privind cererea de competente si nevoile specifice de formare profesionala a personalului propriu SPO;
3. Dezvoltarea, implementarea si monitorizarea strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO si a programelor de formare;
4. Imbunatatirea capacitatii centrelor proprii de formare profesionala in vederea furnizarii serviciilor profesionale de formare pentru personalul SPO (precum formarea unor grupuri de formatori, dezvoltarea cursurilor personalizate de formare pentru formatori etc.);
5. Promovarea schimbului de experienta si bunelor practici privind sistemul de formare profesionala SPO; 6. Activitati de calificare, recalificare, specializare si perfectionare pentru asigurarea calitatii serviciilor de ocupare oferite;
7. Organizarea cursurilor de formare profesionala pentru personalul SPO implicat in furnizarea serviciilor de ocupare, in domenii precum:
- tehnici si instrumente pentru furnizarea serviciilor de consiliere profesionala si mediere;
- tehnici personalizate si servicii de ocupare individualizate, inclusiv consiliere personalizata;
- consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru iniNierea unei afaceri;
- tehnici de comunicare personalizate in functie de specificitatea grupurilor tinta;
- management organizational, management de proiect;
- sisteme informatice si utilizarea TIC;
- prognoze ale pietei muncii;

8. Specializaresi perfectionare in vederea imbunatatirii competentelor personale si profesionale ale personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare personalizate si specializate pentru persoane cu dificultaNi de integrare/reintegrare pe piata muncii;
9. Formarea specifica pentru implementarea noilor forme de organizare si management;
10. Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor angajatilor SPO in utilizarea si implementarea instrumentelor de monitorizarea a masurilor active de ocupare;
11. Formarea profesionala continua a personalului SPO prin utilizarea diferitelor forme si metode, precum conferinte, seminarii, grupuri de lucru, formare la locul de munca, elearning etc.;
12. Activitati precum vizite de studiu, schimb de experienta si de bune practici, dezvoltarea retelelor si parteneriatelor care vizeaza cresterea competentelor pentru furnizarea serviciilor de ocupare;
13. Furnizarea de programe de formare profesionala care sa includa module privind sanatatea si securitatea la locul de munca, eliminarea factorilor de risc la locul de munca;
14. Identificarea, revizuirea si actualizarea profilelor profesionale specifice pentru personalul SPO;
15. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii competentelor sociale si profesionale pentru furnizarea serviciilor de ocupare eficiente si calitative si a strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO.

Valoarea totala eligibila a proiectului va fi cuprinsa intre:

- minim echivalentul in lei a 50.000 euro si
- maxim maxim echivalentul in lei a 500.000 euro.

Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.