European Projects
 
 
email : office@toplogistica.com

 

FISA PROIECTULUI DE INVESTITII

 

Denumire solicitant
Adresa

Telefon

Fax
Mail
Persoana de contact
Nume
Functie
Telefon
Email
Descrierea investitiei
Activitate noua 
Modernizarea unei activitati existente
Domeniul in care se va realiza investitia
Amplasamentul investitiei
Investitie vizata
Achizitie teren
Lucrari de constructii
Achizitie de bunuri (licente software, utilaje, dotari)
Valoarea estimata a investitiei (euro)
Surse pentru co-finantare (procent)
Alte informatii relevante