fonduri europene | consultanta europeana | fonduri nerambursabile | fonduri structurale | feadr | pndr

Mai jos veti gasi toate liniile de finantare pentru IMM si micro pentru programele POSCCE, PNDR, POR, POSDRU, etc...

Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice Axa Prioritara 1: "un sistem inovativ si eco-eficient de productie" DMI 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM" (Cerere de finantare expirata)

Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.075.001 si 6.450.000 de lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii.
Obiective
- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv.
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor.
Solicitantii:
- Intreprinderile mici;
- Intreprinderile mijlocii;
- Societatile cooperative.
Citeste mai mult


Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritara 1: "Un sistem inovativ si ecoeficient de productie", DMI 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM" Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
Linie deschisa pana la epuizare
Obiectivul programului
- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv.
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor.
Beneficiari eligibili:
- Intreprinderile mici;
- Intreprinderile mijlocii;
Citeste mai mult


POSCCE - Sprijin pentru implementarea standardelor internationale (Licitatie inchisa)
In cadrul acestei operatiuni se vor finanta proiectele de sprijinire a microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru implementarea de standarde internationale.

Beneficiarii tinta sunt intreprinderile cu potential de crestere, in special cele productive (pentru a respecta prevederile Axei prioritare 1 Un sistem de productie inovativ si ecoeficient), care doresc sa isi implementeze standarde intenationale de calitate, mediu, sa infiintere/modernizeze si sa acrediteze laboratoarele de etalonari a produselor, pentru a isi dezvolta afacerea.
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijin pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii IMM prin accesul pe noi piete si internationalizare (Licitatie inchisa)
Activitati eligibile: In cadrul operatiunii 1.1.c "Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare", schema de finantare Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare", se finanteaza urmatoarele activitati:

a) participarea la targuri si expozitii internationale, organizate in tara sau strainatate, cu stand propriu;
b) participarea la misiuni economice in strainatate;
c) elaborarea si productia de materiale tiparite/inscriptionate de promovare a agentului economic, in vederea participarii la evenimentele/actiunile mentionate la lit. a) si lit. b);
d) promovarea on-line (imbunatatirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate);
e) servicii legate de activitati de promovare pe noi piete interne, pe piete internationale si marketing;
f) servicii de identificare a furnizorilor/clientilor externi prin programele Hosted Buyers..
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijin pentru consultanta acordat IMM (Licitatie inchisa)
Domeniul de interventie 1.3 vizeaza dezvoltarea si inovarea bazei antreprenoriale prin asigurarea infrastructurii logistice s i accesul IMM la serviciile de consultanta calificate, precum si prin furnizarea de servicii integrate pentru afaceri.
Citeste mai mult

POSCCE - Operatiunea 2.3.1: Sprijin pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative
Solicitantii:
- Spin-off-uri: firme recent infiintate / care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati - Start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati..
Citeste mai mult

POSCCE - Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca pentru CD (Linie deschisa pana pe 2 septembrie 2010)
Domeniul de interventie 1.3 vizeaza dezvoltarea si inovarea bazei antreprenoriale prin asigurarea infrastructurii logistice si accesul IMM la serviciile de consultanta calificate, precum si prin furnizarea de servicii integrate pentru afaceri.
Citeste mai mult

POSCCE - Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
Obiectivul specific:
- stimularea inovarii in intreprinderi
- dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii) si/sau procese noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea unor rezultate de cercetare- dezvoltare sau a unor idei brevetate in scopul productiei si comercializarii.
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe (Linie deschisa pana la 29 iulie 2011)
Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 63.750.000 lei din care aproximativ 52.032.750 lei FEDR si 11.717.250 lei de la bugetul de stat..
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijin pentru sisteme integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri (Termenul de depunere a expirat)
Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 71 milioane lei.
Marimea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate: 1.000.000 LEI
Valoarea minima a finantarii acordate: 35.000 LEI.
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice
- Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mari, intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial, care implementeaza proiecte al caror obiectiv este cresterea eficientei energetice si economia de energie, asa cum sunt acestea definite in OG nr. 22/2008..
Citeste mai mult

POSCCE - Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: abiomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie
Pentru aceasta Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile POS CCE 420.000.000 lei. Valoarea minima a proiectului este de 400.000 lei (inclusiv TVA). Valoarea maxima a finantarii nerambursabile care poate fi acordata pentru un proiect este de 80 milioane lei.
Citeste mai mult

PNDR - Masura 121 - "Modernizarea exploatatiilor agricole"
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol.
Citeste mai mult

PNDR - Masura 123 - "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
"Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier" are ca obiectiv general cresterea competitivitatii intreprinderilor de procesare agroalimentare si forestiere, prin imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.
Citeste mai mult

PNDR - Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi
Obiectivele masurii se refera la: 1.Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; 2.Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole; 3.Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi..
Citeste mai mult

PNDR - Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
Are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural..
Citeste mai mult


Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.