fonduri europene | consultanta europeana | fonduri nerambursabile | fonduri structurale | feadr | pndr

Mai jos veti gasi toate liniile de finantare pentru Intreprinderile mari pentru programele POSCCE, PNDR, POR, POSDRU, etc...

Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice Axa Prioritara 1: "un sistem inovativ si eco-eficient de productie" DMI 1.1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari (Proiectele se depun pana la 23.08.2011)
Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt operatorii economici inregistrati legal in Romania care corespund definitiei intreprinderilor mari.
Citeste mai mult


Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de CDI. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Proiectele se depun pana la: 2 septembrie 2010
Activitati eligibile:
- Proiecte de modernizare a unei infrastructuri existente prin achizitionarea de noi instrumente si echipamente de cercetare si lucrari de modernizare a locatiilor de cercetare.
- Proiecte cu constructii/extindere de cladiri pentru crearea de noi centre sau laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii.;
Citeste mai mult


POSCCE Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile) Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor (Proiectele se depun pana la: 2 septembrie 2010)
Obiectivul specific - stimularea inovarii in intreprinderi - dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii) si/sau procese noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea unor rezultate de cercetare- dezvoltare sau a unor idei brevetate in scopul productiei si comercializarii.
Citeste mai mult

POSCCE - Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice. Operatiunea a) Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice (Proiectele se depun in perioada: 13 mai - 15 decembrie 2011)
Obiectivele programului
Operatiunea are ca obiectiv cresterea eficientei energetice si implicit obtinerea unei economii de energie.
Citeste mai mult

POSCCE - Domeniul major de interventie 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie "verde" Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie (Proiectele se depun pana la 30 aprilie 2010, ora 14.00)
Proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, atat pentru consumul propriu cat si pentru furnizarea de energie in reteaua de transport si distributie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie si proiecte de modernizare a capacitatilor de producere. Urmatoarele activitati prevazute in proiect sunt eligibile:
Citeste mai mult

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole (Conform calendarului orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte, aceasta linie de finantare urmeaza sa fie lansata pe 1 aprilie 2011, cu termen de depunere 29 aprilie 2011.)
Obiectivele operationale se refera la: Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.
Citeste mai mult

PNDR - Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole(Termenul de depunere a cererilor de finantare: 2-31 mai 2011.)
Obiectivul specific
Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.
Citeste mai mult


Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.