Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va putea fi accesat dupa aprobarea Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR).
Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile 

Politica Agricola Comuna, pe care si tara noastra o va urma odata cu integrarea în Uniunea Europeana consta într-o serie de masuri, majoritatea legate de dezvoltarea rurala.
Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finantarea masurilor de marketing si FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) pentru finantarea programelor de dezvoltare rurala.

In urma definitivarii Planului National Strategic 2007 – 2013 s-au conturat patru directii prioritare pentru finantare prin FEADR :
Prima directie, AXA 1 - Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic, va urmari restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice, dar si a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor tine cont de îmbunatatirea competentelor profesionale, de un management durabil si de respectarea exigentelor de mediu.
Concret, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru: 
-   Formarea profesionala si actiuni de informare - Masura 111
-   Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producatorii agricoli si proprietarii de padure - Masura 114
-   Modernizarea exploatatiilor agricole - MASURA 121
-   Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere - MASURA 123
-   Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii - Masura 125
-   Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori - Masura 142

O alta directie este AXA 3 - Calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale, va acorda o importanta marita multifunctionalitatii economice a zonelor rurale, dar si conservarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural si arhitectural prin:


www.europeanprojects.ro
-  Diversificarea catre activitatile non-agricole - Masura 311
-  Sprijin pentru micro-intreprinderi - Masura 312
-  Incurajarea activitatilor turistice - Masura 313
- Renovarea si dezvoltarea satelor - MASURA 322