Fondul European pentru Pescuit, Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit i-a fost atribuita functia de plata si, Ón conditiile delegarii Ón baza unui acord interinstitutional, si functia de implementare aferenta acestui fond.

Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si Ómbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura.

Sprijinul acordat prin FEP poate fi directionat pe cinci prioritati, dintre care mentionam reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultura, dar si dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier.
In vederea accesarii FEP, in Romania s-a constituit Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA), desemnata ca Autoritate de management pentru Programul Operational de Pescuit (POP).

FEP este structurat pe 5 axe prioritare:

1. Adaptarea flotei comunitare de pescuit
2. Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing
3. Masuri de interes comun
4. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
5. Asistenta tehnicaObiectivele axei 1

- Imbunatatirea exploatarii resurselor din Marea Neagra
- Mentinerea populatiei de pescari in zonele de coasta
- Imbunatatirea aptitudinilor profesionale ale pescarilor
Obiectivele axei 2

- Dezvoltarea durabila a acvaculturii
- Pescuitul in apele interioare
- Industrializarea si comercializarea pestelui

Obiectivele axei 3

- Dezvoltarea de noi piete
- Actiuni colective pentru pescuit si acvacultura
- Protectia si dezvoltarea florei si faunei acvatice
- Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
- Campanii de promovare
- Proiecte pilot

Obiectivele axei 4

- Crearea capacitatilor de elaborare si implementare a strategiilor locale de dezvoltare
- Implementarea strategiilor locale de dezvoltare

Pentru finantarea pescuitului in Romania, in perioada 2007-2013, este prevazuta suma de 432 milioane Euro, alocata prin urmatoarele surse:

finantare publica - 275 milioane Euro (FEP - 207,1 milioane Euro si bugetul statului - 67,9 milioane Euro)
finantare privata - 157 milioane Euro

www.europeanprojects.ro