POSCCE 3.2 Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 3.2 Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

Obiectivul programului

Scopul principal al acestei operatiuni consta in asigurarea interoperabilitatii sistemelor electronice ale institutiilor publice, respectiv optimizarea cooperarii intre institutiile publice si cresterea capacitatii de raspuns la solicitari primite din partea cetatenilor / mediului de afaceri / administratiei publice. Se va finanta interconectarea acelor sisteme electronice care sunt functionale la momentul depunerii proiectului.
Aceasta operatiune are doua obiective principale ce trebuie indeplinite simultan prin proiectul propus spre finantare: - furnizarea de servicii publice on-line catre cetateni/mediul de afaceri/administratie publica
- eficientizarea activitatilor interne ale institutiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu utilizand mijloace specifice TIC

Solicitanti eligibili pot fi:

a. Autoritate a administratiei publice centrale
b. Institutie publica ce functioneaza la nivel central
c. Parteneriate intre autoritati publice centrale sau/si institutii publice ce functioneaza la nivel central

Activitati eligibile:

- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
- Conectarea la infrastructura broadband (daca este necesara pentru implementarea proiectului)
- Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
- Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementare a solutiilor software si integrarea aplicatiilor folosite respectand etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare – activitate obligatorie
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
- Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
- Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta - activitate obligatorie
- Informare si publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
- Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei - activitate obligatorie

Echipamentele achizitionate prin proiect nu pot fi folosite decat de institutii publice aflate in subordinea sau in coordonarea solicitantului. In acest caz, daca institutia publica respectiva are personalitate juridica proprie, este necesara anexarea la cererea de finantare a unei declaratii din partea fiecarei institutii ce va folosi echipamentele, prin care sa se confirme implicarea in proiect, punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor.

Alocarea financiara

- Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 23 milioane lei, din care aproximativ 18,8 mil. lei FEDR si 4,2 mil. lei de la bugetul de stat.

Data limita:

- Perioada de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 21 iunie 2010 si 20 august 2010..Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.