POSCCE 3.2 Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 3.2 Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

Obiectivul programului

Scopul principal al acestei operatiuni consta in dezvoltarea sau extinderea unei platforme care sa permita furnizarea unor solutii de invatamant prin mijloace electronice, disponibile on-line

Solicitanti eligibili pot fi:

a. Autoritate a administratiei publice locale (APL) si unitati administrativ teritoriale definite in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
b. Structuri asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum sunt definite acestea in Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
c. Institutie publica ce functioneaza la nivel local
d. Autoritate a administratiei publice centrale
e. Institutie publica ce functioneaza la nivel central
f. Institutii de invatamant superior de drept public acreditate
g. Parteneriate intre autoritati publice locale sau/si institutii publice ce functioneaza la nivel local
h. Biblioteci de drept public cu personalitate juridica

Activitati eligibile:

- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
- Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu exista si este necesara pentru implementarea proiectului) - Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului
- Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementarea solutiilor software si integrarea aplicatiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectand etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare - activitate obligatorie
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
- Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
- Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
- Dezvoltarea continutului digital initial necesar pentru implementarea proiectului - activitate obligatorie
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta - activitate obligatorie
- Informare si publicitate pentru proiect - activitate obligatorie
- Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei - activitate obligatorie
Alocarea financiara

- Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 82 milioane lei, din care aproximativ 66.9 mil. lei FEDR si 15.1 mil. lei de la bugetul de stat.

Data limita:

- Perioada de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 15 aprilie-15 iunieConsultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.