POSCCE 3.2 Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - proiecte la nivel central.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 3.2 Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - proiecte la nivel central.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

Obiectivul specific al Domeniului Major de Interventie 2 ("Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice") este de a pune la dispozitie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atat pentru utilizatori (cetateni si mediul de afaceri), cat si pentru administratia publica. Beneficiile utilizatorilor pot fi exprimate succint printr-un acces facil la serviciile administratiei publice. Pentru autoritatile care utilizeaza tehnologia informatiei si comunicatiilor in scopul furnizarii de servicii electronice, aceasta inseamna noi oportunitati, dar si schimbari interne la nivel organizational.

In cadrul acestei operatiuni pot fi finantate proiecte care contin urmatoarele componente:

1. Realizarea fisei electronice a pacientului;
2. Implementarea prescriptiei electronice;

Activitati eligibile

- Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice
- Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu exista si este necesara pentru implementarea proiectului)
- Achizitionarea de aplicatii software si licentele software necesare pentru realizarea proiectului
- Achizitionarea serviciilor de dezvoltare si implementare a tuturor solutiilor software si integrarea aplicatiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectand etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerintelor, proiectare, implementare si testare
- Achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica si plata electronica
- Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul)
< - Configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente
- Dezvoltarea continutului initial necesar pentru implementarea proiectului
- Realizarea unui website/portal, achizitionarea domeniului pentru acest website
- Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta
- Informare si publicitate pentru proiect
- Auditarea partiala si finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei.
Echipamentele achizitionate in cadrul proiectului care vor fi folosite de o alta institutie, vor fi predate cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare astfel incat sa se mentina dreptul de proprietate asupra acestora, urmand ca atat institutia publica beneficiara cat si institutia ce implementeaza parte a proiectului sa raspunda de buna functionare a acestora. In plus, este necesara anexarea la cererea de finantare a unei declaratii din partea institutiei/institutiilor ce va/vor utiliza echipamentele prin care sa se confirme implicarea in proiect.
Solicitantii pot fi:

- Ministerul Sanatatii Publice

Modul de finantare al proiectelor:

Marimea finantarii acordate

- Valoarea maxima a finantarii acordate: 71.000.000 LEI

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:

Termenul de depunere incepe la 20 august 2008, ora 09.00 si se incheie la 28 septembrie 2008, ora 16.30.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.