POSCCE 3.3 Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor.

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 3.3 Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

In cadrul acestei operatiuni se pot finanta proiecte care contin una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Intreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM - Customer Relationship Management - Managementul Relatiilor cu Clientii);
- Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

Activitati eligibile

- Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
- Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning - Planificarea Resurselor Intreprinderii);
- Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM - Customer Relationship Management);
- Implementarea de solutii software pentru design si/sau productie, pentru - imbunatatirea managementului ciclului de viata al produselor;
- Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerii.

Solicitantii pot fi:

- IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modul de finantare al proiectelor:

Alocarea financiara aferenta prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 71 milioane lei.

Marimea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate: 1.000.000 LEI
Valoarea minima a finantarii acordate: 35.000 LEI

Data limita pentru depunerea cererii de finantare:

Durata de inregistrare on-line a propunerilor de proiecte este cuprinsa intre 2 septembrie - 12 decembrie 2008 in limita fondurilor disponibile.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.