POSCCE 4.1.Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului ....

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 4.1 Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului final aprilie 2011

- Ghidul solicitantului (versiunea august 2008)

Obiectivele programului

- Cresterea securitatii furnizarii energiei prin reducerea numarului de intreruperi;
- Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati economice noi, precum si dezvoltarea infrastructurii energetice nationale la standarde europene aplicabile in domeniu;
- Utilizarea rationala a resurselor energetice prin reducerea pierderilor;
- Minimizarea impactului negativ asupra mediului;
- Reducerea costurilor de mentenanta ale retelelor de transport.

Beneficiari eligibili:

- in domeniul energiei electrice - operatorul de transport si de sistem, definit conform L nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in domeniul gazelor naturale - operatorul de transport (transportator), definit conform L nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tipuri de proiecte:

- Proiectele eligibile in cadrul acestei operatiuni vor viza urmatoarele activitati, cu conditia ca aceste activitati sa fie realizate dupa data de 01.01.2007:

Modernizarea/retehnologizarea retelelor de transport, prin:

- Modernizarea/retehnologizarea liniilor electrice (de exemplu: modernizarea liniilor prin cresterea nivelului de tensiune/modernizarea conductoarelor pentru reducerea CPT, dublarea circuitelor pentru imbunatatirea sigurantei in functionare sau pentru reducerea CPT, etc);
- Modernizarea/retehnologizarea statiilor de transformare a energiei electrice (de exemplu: realizarea de statii noi, modernizarea transformatoarelor/autotransformatoarelor pentru reducerea CPT, dublarea transformatoarelor pentru imbunatatirea sigurantei in functionare, modernizarea intreruptoarelor, realizarea unor celule noi, instalatii de compensare a factorului de putere, etc.);
- Modernizarea/retehnologizarea conductelor de transport al gazelor naturale;
- Modernizarea/retehnologizarea conductelor magistrale de transport al gazelor naturale;
- Modernizarea/retehnologizarea statiilor de comprimare gaze naturale, statiilor de comanda vane, nodurilor tehnologice, statiilor de reglare-masurare gaze naturale, statiilor de protectie catodica, racordurilor de inalta presiune, prin realizarea unora noi sau prin modernizarea unor echipamente/instalatii aferente acestora;
- Instalarea unor statii de control sau echipamente de automatizare/protectie si control computerizat al transferului de energie catre consumatorul final;
- Instalarea unui sistem informatic de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA)
- Investitiile de modernizare/retehnologizare a retelelor de transport trebuie sa aiba ca scop imbunatatirea parametrilor de securitate si calitate ai retelelor de transport prin reducerea numarului de intreruperi si a pierderilor tehnologice (comparativ cu situatia anterioara implementarii proiectului).
Extinderea retelelor de transport, prin:

- Construirea unor linii/statii/conducte/magistrale de transport noi.

Investitiile in extinderea retelelor de transport existente trebuie sa aiba ca scop asigurarea securitatii furnizarii si atingerea obiectivelor acestei operatiuni, iar in cazul energiei electrice, se va tine seama de preluarea energiei electrice produse in noi capacitati de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Termenul limita:

31 decembrie 2011Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.