POSCCE 4.1.Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate

CALENDARUL LANSARILOR POSCCE pe anul 2012

POSCCE 4.1 Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate.

Documente utile:

- Ghidul Solicitantului

- Cheltuieli eligibile

Obiectivele programului

- Minimizarea impactului negativ asupra mediului;
- Limitarea efectului de sera cu consecinte negative asupra dezvoltarii durabile;

- Respectarea angajamentelor de mediu asumate de Romania prin Tratatul de Aderare ratificat prin Legea nr. 157/24.05.2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Parte I, nr. 465/01.06.2005;

- Introducerea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) si a tehnologiilor moderne pentru reducerea emisiilor poluante (investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, in instalatii de (De NOx) in scopul reducerii emisiilor de NOx si filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi pentru instalatii mari de ardere (IMA);

- Crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente.

Solicitantii:

- Solicitantii eligibili pentru operatiunea 4.1.c) sunt societatile comerciale care detin IMA aflate la data transmiterii de catre solicitant a cererii de finantare in coordonarea autoritatilor publice centrale.

Activitati eligibile:

-Proiectele din cadrul acestei operatiuni pot fi de tipul: proiecte de realizare de instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, de instalatii de De NOx in scopul reducerii emisiilor de NOx si de filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi. Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizeaza o investitie initiala.

Activitatile eligibile in cadrul operatiunii vizeaza:

- Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice de desulfurare a gazelor de ardere in scopul reducerii SO2, in functie de tehnologia aleasa (desulfurarea umeda, desulfurarea uscata);
- Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice de De NOx in scopul reducerii emisiilor de NOx, in functie de tehnologia aleasa
- Achizitionarea de filtre/ echipamente specifice pentru reducerea emisiilor de pulberi, in functie de tehnologia aleasa;
- Constructii si instalatii aferente constructiilor.
Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul justifica ca sunt absolut necesare in vederea atingerii obiectivului proiectului si in conformitate cu obiectivele operatiunii 4.1. c).
Termenul limita:

Cererea de finantare se depune prin reprezentant al solicitantului sau se transmite prin posta sau curier cu confirmare de primire la sediul Ministerului Economiei si Finantelor din Calea Victoriei 152, sector 1, Bucuresti.

Termenul de depunere incepe la 11.08.2008, ora 10.00 si se va incheia la terminarea finantarii alocate, dar nu mai tarziu de 31.12.2009, ora 14.00.Consultanta prin FACEBOOK
Linii de finantare POSCCE
DOCUMENTE UTILE
  • Zone defavorizate conform PNDR.. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.
  • POR (Programul Operational Regional).. Programul Operational Regional 2007 - 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltarii regionale, modificata prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistica a unitatilor teritoriale.
  • Zone cu potential agricol. Declararea zonelor defavorizate (agricol) a tinut cont de Regulamentul (CE) 1257/1999.